Blog

Získejte přehled o nejnovějším dění v oblasti
e-commerce a logistiky.

Fulfillment: Metody vychystávání, jejich (ne)výhody a doporučení

Podíl e-commerce v maloobchodu neustále roste, v roce 2020 již přesáhl hranici 16 %. Aby se e-shop stal silným hráčem na trhu, je potřeba na tento trend reagovat. Jak? Existuje řada faktorů, přičemž jedním z klíčových ukazatelů je bezesporu rychlost doručení zboží koncovým zákazníkům. Rychlosti lze v logistice dosáhnout například investicemi do moderních technologií, WMS nebo vybavení skladu, důležitá je však ale také optimalizace intralogistických procesů, včetně způsobu vychystávání zboží ve skladu.

V našem článku se dozvíte, proč je proces vychystávání důležitý, jaké existují metody včetně jejich výhod a nevýhod, nebo naše doporučení pro jeho efektivizaci.

CO JE TO VYCHYSTÁVÁNÍ ZBOŽÍ?

Jedná se o proces odebírání produktů z naskladněných zásob na základě systémově přijatých objednávek zákazníků. Po vychystání zboží následuje proces balení a odeslání.

PROČ JE DŮLEŽITÁ KVALITA V PROCESU VYCHYSTÁVÁNÍ?

Pokud máte správně nastavený proces vychystávání, zvyšujete tím úroveň svého fulfillmentu. Vaše objednávky jsou odbavovány rychleji a s nízkou mírou chybovosti, což má v konečném důsledku vliv na spokojenost nejen vašich zákazníků. Systematické vychystávání přináší následující výhody:

1. Snížení logistických nákladů

Čím větší sklad, tím nákladnější je nedostatečný proces vychystávání. Proto při výraznějším růstu e-shopu doporučujeme investici do odpovídajícího skladového systému (WMS). Ten kompletně řídí dění ve skladu, přináší automatizaci, disponuje užitečnými vlastnostmi a poskytuje data pro další zdokonalování. V případě vychystávání slučuje více příbuzných objednávek do jedné výdejky*, určuje optimální trasy nebo umístění produktů podle obrátkovosti do zón apod. Při správném používání dosáhnete na výrazné časové i finanční úspory.

* Seznam produktů (vč. jejich množství a umístění), které je potřeba vychystat skladovým personálem (tzv. pickery)

2. Zvýšení zákaznické spokojenosti

Vychystávání zboží přímo ovlivňuje spokojenost zákazníků, kteří ocení včasné a obsahově správné doručení svých objednávek.

Míra přesnosti vychystávání je důležitou metrikou logistiky e-shopu. Pouze pro představu, nezávislý server fulfillmentcompanies.net uvádí, že průměrná přesnost vychystávání je 99,51 %. Rychlost a správnost zásilky určují např. následný počet dotazů na zákaznickou podporu, slovní i internetové recenze, počet reklamací nebo vratek. Mají vliv na celoživotní hodnotu zákazníka (CLV), tedy věrnost a pravděpodobnost opakovaných budoucích objednávek.

3. Produktivnější práce skladníků

Zavedení optimálních vychystávacích tras s jejich neustálou aktualizací snižuje čas vychystání jedné položky. Kvalitní WMS také minimalizuje prostor pro chyby lidského charakteru.

METODY VYCHYSTÁVÁNÍ VE SKLADU

Jak již bylo zmíněno, proces vychystávání je důležitým článkem dodavatelského řetězce. Volbu optimální metody ovlivňuje řada proměnných, jako je velikost skladu, počet a charakter uskladněných produktů, celkový počet vašich zaměstnanců atd. Níže vám nabízíme 4 nejběžnější metody vychystávání.

1. Vychystávání po 1 objednávce

Nejjednodušší metoda, kdy picker vychystává kompletní objednávku napříč celým skladem. Zpravidla vychystává objednávky chronologicky dle jejich přijetí do systému.

Tato metoda je vhodná pro objednávky s vysokým počtem položek nebo SKU. V porovnání s ostatními vyžaduje po skladníkovi mnohem více pohybu, a tedy i času. Dává smysl do dosažení hranice „únosnosti“ v počtu objednávek, poté je potřeba přejít na některou z následujících metod.

alt


2. Vychystávání po objednávkových dávkách

Jedná se o nejvhodnější variantu, pokud jednotlivé objednávky obsahují stejná nebo umístěním blízká SKU. Tyto objednávky se slučují do jedné výdejky a skladník navštíví danou skladovou oblast pouze jednou. 

Typicky se používá u objednávek, které obsahují pouze několik produktů a jejich rozměry jsou poměrně malé – vlezou se např. do boxů v přepravním vozíku. Cílem této metody je zvýšení produktivity, skladník minimalizuje délku tras.

alt


3. Zónové vychystávání

Jednotlivým pickerům je přiřazena určitá oblast skladu, za kterou jsou zodpovědní a ze které vychystávají zboží pro všechny objednávky. Pokud jsou součástí objednávky produkty z různých oblastí, je tato objednávka postupně vychystávána více pickery. Odbavování objednávek tak připomíná „montážní linku“, používá se pro ni také termín „pick & pass“.

Tato metoda je vhodná pro velké provozy, které odbavují vyšší počet větších objednávek s různými položkami. Podmínkou je přizpůsobení layoutu skladu do tzv. zón, např. podle obrátkovosti produktů nebo jejich charakteru. Výhodou je předpoklad zvýšení přesnosti vychystávání, každý picker operuje se stále stejnými produkty v dané oblasti. Nevýhodou můžou být časové kolize z důvodu různého vytížení jednotlivých zón.

alt


4. Vychystávání v časových oknech

Může probíhat kteroukoli výše uvedenou metodou, popř. kombinovaně. Vychystávání je naplánováno celosměnově do tzv. optimálních vln, tj. plánovacích oken pro vychystání konkrétních objednávek podle stanovených priorit, podmínek nebo kapacit. Tato metoda tedy bere v úvahu např. aktuální rozložení zboží ve skladu, dostupnou pracovní sílu, dodací lhůty, požadované termíny expedice, časy svozů dopravců aj. Cílem je dodržení maximální úrovně SLA* a využití kapacit dopravců.

* SLA = Service Level Agreement, tj. úroveň poskytované služby. Ovlivňuje ji např. dodržování termínu expedice, přesnost vychystávání zboží aj.

alt


DOPORUČENÍ PRO VYCHYSTÁVÁNÍ

Zvolenou metodu vychystávání je potřeba neustále zdokonalovat, snažit se z ní vytěžit maximum. Níže uvádíme několik doporučení, jak postupné optimalizace dosáhnout.

1. Používejte WMS

Vhodné WMS automaticky generuje výdejky dle zvolené metody, zobrazuje přesné množství zásob, upozorňuje na potřebu opětovného objednání produktů, poskytuje statusy všech objednávek v reálném čase, pomáhá s plánováním směn atd. Kompletní přehled doporučených vlastností skladového systému naleznete v našem WMS checklistu, který je ke stažení zde.

2. Používejte vhodné skladové vybavení

Investujte do vybavení, které je bezpečné, usnadňuje proces a v ideálním případě přináší automatizaci. Ať už se jedná o vybavení jako boxy nebo vozíky, regály, přepravní systémy pro třídění objednávek, čtečky čárových kódů a další IT hardware. Dbejte na to, aby byla jednotlivá zařízení kompatibilní s vaším skladovým systémem.

3. Optimalizujte sklad

Fulfillment je složen z několika logistických procesů, které probíhají současně. Proto je potřeba neustálá optimalizace vašeho skladu. Aktualizujte skladové pozice podle aktuálních potřeb, zkracujte vychystávací trasy nebo zajistěte hladké předávání vychystaného zboží pro jeho zabalení.

4. Sledujte produktivitu skladu

Zaměřte se na personál a neustále zlepšujte jejich dovednosti a kompetence. Komunikujte a motivujte své skladníky za účelem zvýšení jejich produktivity. „Jak řídit sklad a vést skladníky“ shrnul v tomto videu náš CLO Max Kovář. Kontrolujte data o obrátce zásob, expedičních časech, průměrně používané kapacitě skladu a samozřejmě přesnost ve vychystávání objednávek. Použijte WMS. Výsledky diskutujte a hledejte vylepšení.

FULFILLMENT BEZ STAROSTÍ

S růstem e-commerce rostou také nároky na kvalitu vychystávání. Vychystávání je nedílnou součástí procesu fulfillmentu a do značné míry ovlivňuje vnímání značky a buduje vztah se zákazníky. Ve zkratce může do značné míry ovlivnit vaše podnikání, proto je potřeba jej neustále posouvat vpřed.

Kvalitní logistiku si samozřejmě můžete vybudovat sami, jedná se ale o dlouhý, nikdy nekončící a finančně nákladný proces. Na druhou stranu můžete využít know-how kompetentního logistického odborníka, který má již logistiku odladěnou. Na co si dát pozor při jeho výběru? Stáhněte si naši příručku pro výběr fulfillmentového partnera.

Jak již bývá zvykem, každá změna s sebou přináší řadu výhod i nevýhod. Stejně tomu tak je při svěření logistiky externímu partnerovi. Jejich přehled najdete v našem dalším článku „Fulfillment: Výhody a nevýhody outsourcingu logistiky“. Přejeme vám šťastnou ruku nejen s výběrem správné vychystávací metody!

Logistika Skinners: Ultrakompaktní obuv odesíláme už od roku 2016 [případová studie]

Logistika od A do Z a partnerství založené na otevřené komunikaci. Tak lze ve zkratce definovat náš vztah se značkou Skinners, který trvá již od roku 2016. B2B i B2C logistika, kompletace produktu, kontrola kvality zboží z výroby, doručení do 90+ zemí světa, 10.000+ odesílaných ponožkobot měsíčně... Toto je ve zkratce náš příběh o spolupráci s klientem, který byl u nás mezi prvními a dodnes využívá našich služeb.

Seznamte se detailně o naší společné historii, jak jsme vyrostli a přečtěte si klientova doporučení pro spolupráci s fulfillmentovým odborníkem. Případovou studii jsme pro vás připravili ve dvou variantách. Infografickou i textovou verzi si můžete stáhnout zde:

O Skinners

Jedna obuv. Nekonečno možností. Tak lze ve zkratce definovat produkt společnosti Skinners. Díky patentované technologii a designu nabízí kombinaci svobody a pohodlí ponožek se základní ochranou obuvi. Za zrodem nápadu stojí Michaela Matějková a Petr Procházka z Brna. Ryze český projekt úspěšně odstartoval v roce 2016 na americkém crowdfundingovém portále Kickstarter, v minulosti vyhrál řadu ocenění včetně Red Dot Design, Good Design nebo A’ Design. Aktuálně společnost zaměstnává 12 kmenových zaměstnanců, přičemž svou výrobu a logistiku outsourcuje. O „ponožkobotách“ v nedávné době napsal např. Forbes, CzechCrunch, Lidovky.cz, E15 nebo MediaGuru.

Fulfillment: Výhody a nevýhody outsourcingu logistiky

Fulfillment je proces, který v různé míře řeší každý e-shop. V podstatě se jedná o komplexní soubor logistických činností, který začíná vytvořením objednávky a končí doručením zboží koncovému zákazníkovi. Včetně příjmu produktů na sklad nebo vyřizování reklamací či vratek. Je možné jej provádět vlastními silami nebo službu plně outsourcovat, tzn. předat externímu odborníkovi. Ať už bude vaše volba jakákoli, vždy počítejte s výhodami a nevýhodami zvoleného řešení. V našem článku si projdeme nejčastější důvody, které berou v potaz majitelé e-shopů při svém rozhodování!

VÝHODY OUTSOURCINGU LOGISTIKY

Pohledů na definování výhod outsourcingu logistiky existuje celá řada, všechny ale berou v potaz následující body:

Úspora času

V momentě převedení logistiky na fulfillmentového specialistu získáváte více času koncentrovat se na jiné oblasti svého podnikání. Know-how, pravidla a zákonitosti logistiky přenecháváte na svém partnerovi. Vaše pozornost se tak může ubírat více k efektivizaci prodejních kanálů, marketingu nebo dalšímu vývoji či optimalizaci portfolia vašich produktů.

„Nyní můžeme všechnu naši energii zaměřit na zákaznickou podporu a prodej s vědomím, že o logistiku se starají experti. Prodáváme nanovlákenné roušky a respirátory, naše prodeje proto dost ovlivňuje aktuální epidemiologická situace a vládní opatření. Díky spolupráci s fullfilmentovou službou se dokážeme velmi rychle přizpůsobit velké poptávce,“ popisuje svoji zkušenost Lucie Konečná, COO nanoSPACE s.r.o.

Snížení provozních nákladů

Poskytovatel fulfillmentu zpravidla spolupracuje s více e-commerce subjekty, z čehož pro vás vyplývá řada benefitů. Platíte mu za práci, kterou pracovníci ze skladu věnují pouze vašim objednávkám a neřešíte prostoje vlastních zaměstnanců v době sezónního snížení poptávky po vašich produktech. Kumulací zásilek více e-shopů má poskytovatel se svými dopravci smluvně domluveny nižší ceny za dopravu, z čehož v konečném důsledku profitujete také vy. Navíc díky množstevním slevám dosáhnete na nižší ceny obalových, výplňových či spojovacích materiálů, neřešíte jejich ekologickou recyklaci ani jinou likvidaci odpadu.

Snížení fixních nákladů

V distribučním centru svého partnera platíte pouze za skladový prostor, který reálně využíváte. Úplně vám odpadají výdaje za energie a na úspory můžete dosáhnout také při pojištění svého zboží uloženého ve skladu. Jinými slovy se z řady fixních nákladů stávají náklady variabilní.

„Platíme pouze za skladový prostor, který reálně využíváme. Pokud máte dobře nastavené skladové hospodářství a hlídáte si obrátkovost zboží, můžete ušetřit i desítky tisíc korun měsíčně,“ Lucie Konečná, nanoSPACE s.r.o.

Přesměrování investic

Outsourcingem logistiky neinvestujete do vybavení skladu jako jsou regály, pracovní stoly, tiskárny, pracovní pomůcky, skladový systém a další nezbytné položky pro fungování. Díky těmto a výše uvedeným úsporám získáváte finanční prostředky k investování do jiných oblastí vašeho podnikání.

Odbourání starostí se skladovým prostorem a zaměstnanci

Zodpovědný fulfillmentový poskytovatel počítá s vašimi prodejními výkyvy během roku, zejména co se týče zajištění dostatečného prostoru pro vaše prodejní špičky. Nemusíte se tak starat o to, kam své zboží uskladníte, jestli je váš skladovací prostor dostatečný nebo naopak, že během útlumu „skladujete vzduch“. To stejné platí také pro pokrytí a případné zajištění nových zaměstnanců do skladu.

Odstranění logistických legislativních povinností

Odpadá pro vás také legislativa spojená s provozem ve skladu, jako jsou smlouvy, interní předpisy, povolení, certifikáty, revize systémů či bezpečnostní opatření v prostorách skladu aj.

Zbavení se starostí se zásilkami

Už nepřemýšlíte nad tím, jestli byla vaše zásilka v pořádku doručena, jestli jste vše správně zadali, vyplnili nebo provedli vše potřebné. Neřešíte ani to, jestli např. na Vánoce stihnete vše připravit a odeslat. Nemusíte se starat ani o nepříjemné reklamace nebo čas zabírající vratky. Pokud zasíláte do třetích zemí, tak je pro vás historií také celní řízení. Vše jde na zodpovědnost fulfillmentového partnera.

NEVÝHODY OUTSOURCINGU LOGISTIKY

Stejně jako má mince dvě strany, tak i externalizace logistiky má kromě výhod i několik nevýhod. V porovnání jich je sice méně, ale každá z nich má poměrně velkou váhu, která se může negativně promítnout do zkušenosti nejen vašich koncových zákazníků.

Nekvalitní spolupráce

V ideálním scénáři je spolupráce zařazena mezi výhody, avšak pro demonstraci možných rizik ji uvádíme zde. Outsourcing logistiky je dlouhodobý B2B vztah, který může významně ovlivnit, v horším případě i zničit vaše podnikání. Valná většina nevýhod, respektive problémů vzniká v momentě výběru nekvalitního nebo nevyhovujícího fulfillmentového partnera. Hned zpočátku si dávejte opravdový pozor na úplnost a správnost podepisované smlouvy. Ptejte se do detailů, ověřujte si odbornost, oboustranně komunikujte. Tato možnost se již nemusí opakovat. Vždy existuje určité riziko, že se z různých důvodů rozhodnete pro ukončení smlouvy. Takový „rozchod“ může být hodně nepříjemný, může se táhnout měsíce, či dokonce skončit u soudu. Snažte se proto vybírat co nejideálnějšího partnera, který maximálně splňuje vaše požadavky. Nejste si jisti, na co všechno se ptát nebo co je dobré znát před navázáním spolupráce? Stáhněte si zde náš dotazník, který obsahuje 50+ otázek pro snadnější výběr fulfillmentového poskytovatele.

Fyzická ztráta kontroly nad zbožím

Kamenem úrazů je nedostatečná kvalita ve kterémkoli procesním kroku fulfillmentu. Ať už se jedná o chybný kvantitativní či kvalitativní příjem zboží na sklad, nesprávné uskladnění, nedostatky ve vychystávání a balení, prodlevy v expedici atd. Přece jenom své produkty a jejich tok přenecháváte na svém logistickém kolegovi, chtějte se dozvědět co nejvíce o jeho interním fungováním a procesech na skladě!

„Pokud vám najednou dodavatel pošle zboží v jiném obalu, může chvíli trvat, než na to přijdete. Nemůžete se „jen tak“ zajít podívat do skladu a zkontrolovat si své výrobky. Proto je naprosto stěžejní mít dobře nastavené procesy a komunikaci s poskytovatelem fulfillmentové služby,“ uzavírá Lucie Konečná.

Systémová ztráta kontroly nad zbožím

Svého partnera si vybírejte také podle toho, jak je vám schopen doručit informace o vašem skladovém hospodářství. Optimálním řešením je klientská aplikace, která je online, poskytuje neustále aktuální data o stavu zásob a materiálovém toku a je dostupná 24/7. Tímto se vyhnete řadě problémů spojených například s nadměrným nebo nedostatečným skladováním produktů nebo komunikací s vašimi dodavateli a zákazníky.

Chyby v systémovým propojení

Aby byly na vašem e-shopu neustále aktuální informace, například množství konkrétních produktů skladem, je nutné systémové propojení mezi vaší platformou a skladovým systémem (WMS) fulfillmentového poskytovatele. Vybírejte takového, který ideálně disponuje vyvinutými pluginy, jež tento proces urychlují a usnadňují. Ověřte si, že je plugin připraven na oboustranný tok dat, tzn. směrem z vašeho e-shopu do WMS partnera i opačně, optimálně v reálném čase. Vyhnete se tak např. stížnostem vašich zákazníků, kteří si zakoupili zboží „skladem“ a na zboží musí nyní čekat, což může vést k odchodu k vaší konkurenci.

ZÁVĚREM

V případě rozhodování „jestli outsourcovat“ nehraje roli velikost e-shopu – služba je vhodná jak pro malé, tak i velké e-commerce hráče. Liší se pouze důvody k přechodu. U malých e-shopů se často jedná o ztrátu času, která souvisí s cestou a vyřízením zásilky „na poště“ nebo koncentraci na růst v podnikání, kdy je na logistiku nahlíženo jako na překážku. U větších se jedná například o expanzi do zahraničí nebo již nadměrně složitou logistiku.

Výše uvedená „kostka“ obsahuje 95 % výhod a nevýhod, se kterými se v praxi potkáte nebo jste schopni vyčíst z internetových zdrojů. Neexistuje absolutní pravidlo pro rozhodnutí, jestli logistiku outsourcovat či nikoli. Pokud se však rozhodnete pro outsourcing, buďte maximálně obezřetní při výběru vašeho fulfillmentového partnera (odkaz na stažení příručky zde). Je to krok, který významně ovlivní fungování vašeho e-shopu. Vodítko pro to, jestli je pro vás outsourcing vhodným řešením nebo např. jak si spočítat veškeré náklady spojené s vaší logistikou, naleznete v našem e-booku zde.

Skladon fulfillment: Logistika pro PrestaShop e-shopy

Vlastníte e-shop na Prestashop platformě a přemýšlíte o outsourcingu logistiky? Hledáte možnost rychlého a jednoduchého API propojení se skladovým systémem logistického partnera? Tak pro vás máme skvělou zprávu! Právě pro tyto účely jsme, ve spolupráci s českou vývojářskou společností PixelBrothers.cz, připravili modul Skladon & Prestashop Connector, který, jak už název napovídá, propojí váš e-shop s naším softwarem.

Modul s doživotní licencí je oficiálně k dostání za jednorázový poplatek 13.990,– Kč. U dodavatele se nám však podařilo vyjednat slevu ve výši 20 % – konečná cena pro naše nové klienty tedy činí 11.190,– Kč (kód voucheru je SKLDN20). Součástí balíčku je také roční technická podpora v češtině. Další technické a licenční podmínky modulu naleznete zde.


alt


KOMUNIKACE MEZI SYSTÉMY

Synchronizace dat mezi systémy se spouští automaticky pomocí CRON úloh, v intervalech podle možností webhostingu. Předmětem synchronizace systémů jsou následující funkcionality.

Stahování objednávek

 • Stahování objednávek z PrestaShopu do systému Skladon prostřednictvím API.
 • Napojení umožňuje přenos objednávek s platbou předem nebo na dobírku.

Správa objednávek a trackovacích čísel

 • Automatická kontrola stavu objednávek v systému Skladon.
 • Aktualizace objednávek v PrestaShopu podle změny stavu v systému Skladon.
 • Aktualizace trackovacích čísel objednávky a odesílání informace koncovému zákazníkovi.

MYSKLADON – VAŠE LOGISTIKA ONLINE

Po propojení vašeho e-shopu s naším systémem získáte také přístup do aplikace MySkladon. Aplikace je zdarma a nabízí kompletní přehled o klientově logistice – v reálném čase, online a 24/7. Jste tak informováni o aktuálním stavu vašich skladových zásob, objednávkách, přejímkách, reklamacích, vratkách a další.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naše obchodní oddělení, konkrétně na e-mail sales@skladon.cz. Rádi vám naši službu přiblížíme a odpovíme na vaše logistické otázky.

Skladon zdvojnásobuje své fulfillmentové centrum pro e-shopy

Mošnov, 12. února 2021Logistická společnost Skladon, která se stará o kompletní skladovou logistiku pro e-shopy a výrobní firmy prodávající zboží online, oficiálně rozšířila prostory svého distribučního centra. V průmyslové zóně poblíž ostravského letiště má pro své e-commerce klienty nově k dispozici 10.000 m², tedy dvojnásobek dosavadní plochy. Skladon tak nadále navyšuje své kapacity pro poskytování fulfillmentových služeb.

„Expanzi jsme připravovali od prvního kvartálu loňského roku. Vzhledem k našemu a také celkovému růstu e-commerce jsme si uvědomovali, že bude potřeba navýšit skladové kapacity už pro vánoční vrchol sezóny 2020,“ uvádí Konstantin Margaretis CEO Skladon.

Celosvětová pandemie koronaviru významně promluvila do zákaznického online nakupování. „Předešlý rok byl pro všechny online obchodníky extrémně náročný. Už teď víme, že řada z nich řeší rozvoj, optimalizaci a automatizaci svých logistických oddělení. Právě proto je velmi pravděpodobné, že v průběhu tohoto roku dojde k dalšímu navýšení kapacit našeho centra. O této variantě se již intenzivně bavíme a jsme rádi, že je růst v našem areálu i nadále možný,“ doplňuje další plány Margaretis.

Outsourcing logistiky je pro e-shopy v České republice, po vzoru západní Evropy a zejména USA, stále preferovanější variantou. „Naši klienti často vnímají logistiku jako nutnou součást svého podnikání, která jim však nepřináší žádný zisk. Outsourcing logistiky jim uvolňuje ruce a nabízí možnost investovat svůj čas i energii do jiných oblastí podnikání, jako je například obchod nebo marketing,“ vysvětluje hlavní důvody vyhledávání služeb Skladonu jeho CBO Patrik Babinec. „Expanzi skladu vnímám také jako důležitý krok k získávání dalších klientů,“ uzavírá Patrik Babinec.

eCommerce logistika: Co je to WMS a jak jej vybrat [seznam vlastností WMS]

Vaše podnikání neustále roste a vy začínáte narážet na limity svého stávajícího skladového systému? Stále častěji objevujete problémy s dohledáváním zboží nebo rozdíly ve fyzickém a systémovém množství produktů? Tak právě teď nastal čas opustit variantu „tužka-papír“, Excel nebo jiný nedostačující systém. Přejděte na komplexní skladový software, který pokrývá všechny potřeby vaší logistiky!

Kvalitní skladový software je nedílnou součástí efektivní logistiky. Můžete sídlit v supermoderních skladových prostorech, ale bez kompletního přehledu a optimalizovaných skladových procesů se vám budou s nárůstem objednávek neustále zvyšovat časové i finanční náklady. Jak jim předejít? A co má takový systém splňovat? Zjistěte níže!

CO JE TO SKLADOVÝ SYSTÉM (WMS) 

Skladový systém neboli WMS (Warehouse Management System) je software, který monitoruje a řídí každodenní provoz ve vašem skladu. Je základním předpokladem pro tzv. řízený sklad, kdy je manipulace s každým SKU algoritmicky optimalizována na základě dat.

WMS také snižuje množství manuálních úkonů a chybovost provozního personálu. Zaměstnanci skladu jsou systémem řízeni, mají tak minimální prostor pro vlastní rozhodování. Na základě informací z WMS mohou logističtí manažeři např. identifikovat slabá místa v provozu a upravovat pracovní postupy. Obecně řečeno, ukazují mu celkový obrázek pro každodenní úkoly i dlouhodobé strategické cíle. 

WMS A SKLADOVÉ PROCESY

Skladový systém vám poskytuje kompletní přehled o jednotlivých skladových procesech, jako je příjem, vychystávání, balení a další pohyby zboží. Je to nástroj, který vám usnadňuje jejich optimalizaci a pomocí kterého jste schopni flexibilně reagovat na aktuální situace.

1. Monitorování zásob

WMS vás informuje o tom, kolik kusů jednotlivých produktů máte skladem, kolik na cestě od dodavatele k vám nebo do rukou koncového zákazníka. Kromě aktuálního množství poskytuje také údaje o použitých skladových pozicích nebo vám, v kombinaci s historickými daty, pomáhá řídit skladové zásoby.

2. Příjem a skladování produktů

Po přepočítání přijímaného zboží je za pomocí WMS definováno množství produktu v každé krabici. WMS dále vybírá nejvhodnější umístění pro skladování a následně také zaznamenává naskladňované množství na konkrétních pozicích.

3. Vychystávání a balení objednávek

WMS optimalizuje a řídí procesy vychystávání i balení. Systém navádí skladníka nejkratší trasou při vychystávání objednávek a kontroluje správnost a množství odebíraného zboží. Detailní proces optimálního vychystávání je popsán v tomto článku. Správnost produktů z objednávek je kontrolována také při balení, které je dokončeno automatickým vytištěním adresního štítku pro přepravce.

4. Přeprava zásilek

Po předání zásilek dopravci vaše WMS automaticky posílá informaci do vašeho e-shopu společně s trackovacím číslem tak, aby byli zákazníci schopni sledovat své zásilky online.

5. Reporting

WMS automaticky generuje reporty o provozu a zásobách v celém skladu. Tyto reporty by měly obsahovat např. údaje o rychlosti a množství vychystaných objednávek za zvolený čas, procentuální přesnosti vychystávání i balení, produktivitě personálu atd. Reporty tak nabízí důležité informace pro předpovídání zásob a také pro plánování směn zaměstnanců skladu.

VÝHODY IMPLEMENTACE WMS

WMS je základní nástroj efektivního řízení skladu. Zavedení vhodného WMS vám pomůže k dosažení následujících bodů:

1. Přesnější počty zásob

Množství jednotlivých produktů je řízeno skenováním nově přijímaného nebo vráceného zboží. Tato metoda vede také ke snížení úbytku zásob.

2. Efektivnější odbavování objednávek

Základním předpokladem je správné propojení WMS s e-shopem. Váš e-shop tak bude vždy zobrazovat zákazníkům aktuální množství skladem, což pro vás znamená hladší a rychlejší odbavování objednávek.

3. Vyšší produktivita skladu

Vícepráce jako přepočítávání zásob nebo přebalování objednávek je vždy zbytečným, mnohdy vysokým vícenákladem. Přesné evidování objednávek, jejich rychlé odbavování a odesílání jsou základními podmínkami pro zvýšení produktivity vašich zaměstnanců. 

4. Snížení nákladů

Vysokou vstupní investici do WMS vynahrazuje právě zvýšení produktivity skladového personálu. Implementací vám odpadá spousta nákladů za zaměstnance, kteří tráví čas nesystémovými úkoly jako např. dvojitou ruční kontrolou zásob, „hledáním“ správných skladových pozic pro jednotlivé produkty, neefektivním procesem vychystávání, manuálním vytvářením adresních štítků atd.

5. Pravděpodobnější podnikatelský růst

Čím vyšší počet objednávek evidujete, tím kvalitnější WMS potřebujete. To stejné platí pro případ, když se rozhodnete rozšířit portfolio nabízených produktů. Růst vašeho e-shopu je podmíněn optimálním provozem ve vašem skladu, čehož dosáhnete zavedením odpovídajícího WMS.

3 ZÁKLADNÍ OBLASTI, NA KTERÉ SE ZAMĚŘIT PŘI VÝBĚRU WMS

Na trhu existuje řada WMS s rozdílnou hloubkou i šířkou funkcionalit. Pokud se rozhodnete pro výběr vlastního softwaru, ujistěte se, že splňuje všechny požadavky vaší konkrétní logistiky. Vydefinovali jsme 3 základní oblasti, na které se při výběru WMS zaměřit.

1. Propojení s vaším e-shopem

Vaše WMS musí být schopno komunikovat s vaším e-shopem. Je důležité, aby přenos všech relevantních informací probíhal oboustranně, tedy z e-shopu do WMS a naopak. Pouze takto jste schopni např. automaticky udržovat na svém e-shopu stále aktuální informace o skladových zásobách nebo odesílat vašim zákazníkům informace o jejich zásilkách. 

Pro představu uvádíme jednoduchý příklad z praxe. Obdržíte objednávku na váš e-shop a tato informace je spárována s vaším WMS. Skladník tak může mít k dispozici objednávku ve svém skeneru, nejkratší trasou ji vychystává a předává pracovníkům u balícího pultu. Po zabalení se automaticky vytiskne adresní štítek a zásilka je předána dopravci. Vygenerované trackovací číslo se automaticky přenese zpátky do vašeho e-shopu. Vše samozřejmě funguje také za předpokladu aktualizace stavu zásob a statusů konkrétní objednávky.

Vaše WMS musí také umět rozpoznat objednávky, které mají být odbaveny přednostně. Pouze takto jste schopni dodržet slíbené dodací podmínky.

2. Kompatibilita s vaším skladovým vybavením

Dopředu si zjistěte, jestli je pořizované WMS kompatibilní s veškerým vybavením ve vašem skladu. Zpravidla se jedná o skenery, terminály, tiskárny, váhy a další fyzická nebo hardwarová zařízení. Pokud vaše WMS nekomunikuje s některým z těchto přístrojů, dopředu zohledněte další související investice.

3. Prokazatelné ROI

Kromě obecných kladných referencí a doporučení od jiných společností, včetně těch, které jsou velikostně a produktově podobné, se snažte zjistit časové a finanční úspory pořizovaného softwaru. Snažte se získat odpovědi na tyto otázky:

 • Kolik času ušetřím s WMS za hodinu?
 • O kolik procent se zvýšila přesnost vychystávání?
 • O kolik se zvýšila rychlost kompletního odbavení objednávky?
 • O kolik procent se zvýšila přesnost evidence zásob na skladě?
 • Kolik peněz se průměrně ušetří za měsíc? (Pozor! Vždy porovnávejte celkové náklady na logistiku s / bez WMS).

Přejete si mít ucelenější představu o tom, co by vaše WMS mělo splňovat? Stáhněte si tento seznam základních vlastností každého pokročilejšího WMS.

SVĚŘTE SVOU LOGISTIKU SKLADONU JEŠTĚ DNES

Nechcete trávit čas výběrem a implementací správného WMS? Přemýšlíte nad převedením logistiky externímu partnerovi? Kontaktujte nás! Kromě jiných výhod outsourcingu získáte také přístup do naší klientské aplikace MySkladon, ve které budete mít kompletní přehled o svých produktech. Již nikdy více se nebudete muset starat o řízení a optimalizaci skladu. Jsme partnerem, který šetří čas a energii pro další oblasti vašeho podnikání.

Řízení skladových zásob: Jak objednávat zásoby vašich produktů

Téměř každý e-shop řeší, jak efektivně pracovat se skladovými zásobami. O to víc v momentě, když výrazně roste, když se blíží jeho prodejní vrchol roku, Vánoce nebo když plánuje investovat do marketingové kampaně. Jak odhadnout budoucí poptávku? Jak se vyhnout vyprodání zásob? Nebo jak pracovat s již naskladněným zbožím? Toto jsou časté otázky majitelů e-shopů, na které najdete odpovědi v našem článku.

CO JE PŘEDPOVÍDÁNÍ ZÁSOB 

Předpovídání zásob je důležitou součástí řízení zásob. Je to proces výpočtu množství produktů, které bude potřeba k odbavení budoucích objednávek zákazníků. Výsledky jsou na úrovni konkrétních SKU a na omezené časové období. Při odhadu se zohledňují historické prodeje, berou se v potaz plánované marketingové akce a další vnější (ne)předvídatelné faktory, které mohou konečný výsledek ovlivnit (např. vstup významné konkurence na trh, státní svátky s nestálým datem – Velikonoce, celosvětová pandemie, legislativní omezení aj.). K předpovědi zásob je možné přistupovat několika způsoby, za Skladon doporučujeme následující postup. 

CO POTŘEBUJETE ZNÁT PRO PŘEDPOVÍDÁNÍ ZÁSOB

 

1. Obrátka zásob

Jako první krok si musíte časově vymezit dobu, pro kterou se chystáte produkty objednávat. Musíte vycházet z informace, jak rychle se vaše produkty budou prodávat. Pro co nejpřesnější objednávku je potřeba znát délku výrobního cyklu nakupovaných SKU a jejich obrátku. Obrátka zásob ukazuje, kolikrát je, v daném časovém období, konkrétní produkt prodán a znovu naskladněn. 

Čím nižší obrátka zásob je, tím vyšší jsou náklady na pořízení zboží a skladování. Nižší hodnota je nicméně vhodnější např. pro produkty, které mají značně delší výrobní cyklus nebo jsou dlouhodobě nedostupné u výrobce. Naopak čím vyšší obrátkovost máte, tím lépe pro váš e-shop. Své zboží tak prodáváte včas, náklady na pořízení a skladování jsou nižší, což je vhodné nejen pro vaše cash flow. Pozor: příliš vysoká míra obrátky zvyšuje riziko vyprodání zásob! Toto riziko je o to vyšší, čím delší je dodací lhůta vašeho dodavatele. 

Ideální míra obrátky se může, v závislosti na odvětví, výrazně lišit. Vzorec pro výpočet obrátky zásob je:

Obrátka zásob* = počet prodaných kusů zboží / průměrný počet kusů zboží na skladě

* za určité časové období (např. 1 rok)

Pro větší přehlednost se používá také vzorec pro dobu obratu zásob. Výsledek říká, za kolik dní je zboží vyprodáno a je tedy potřeba objednat další totožné množství zásob. Vzorec je následující:

Doba obratu zásob = 365 / obrátka zásob

2. Trend prodejů

Druhým důležitým ukazatelem je sledování trendu prodejů. Jedná se o analýzu změn poptávky po vašich produktech za určitou dobu. Např. pokud prodáváte lyžařské boty, nejsilnější pro vás budou zimní měsíce. Jako příklad uvádíme graf e-shopu s vysoce sezónní značkou.alt

 

Během analyzování trendu doporučujeme ptát se také na tyto doplňující otázky: 

 • Nakupují u vás stejní zákazníci stejné položky vícekrát?
 • Obsahují objednávky jednu nebo více položek?
 • Které produkty jsou často nakupovány společně?
 • Které produkty se prodávají v jednotlivých měsících?

Předvídejte tak nákupní chování vašich současných i budoucích zákazníků. Vysledujte na svém e-shopu kombinace produktů, u nichž se poptávka navzájem ovlivňuje. Dozvíte se tak například, které produkty zahrnout do akčních balíčků. Mění se počet objednávek po těchto produktech v čase? Prodlužuje se celoživotní hodnota zákazníka? Hledejte tyto indicie pro optimální plánování zásob.

3. Maximální limity pro SKU

Každý sklad má svoje kapacitní limity, co se týče místa. U jednotlivých SKU je vhodné si určit maximální množství, které je možno v různou roční dobu skladovat. Samozřejmě, čím větší kapacita skladu je, tím vyšší může být toto číslo. Je třeba ale dohlížet na to, aby zboží nepřekračovalo predikovaný prostor pro uskladnění a aby jeho skladování nebylo zbytečně finančně nákladné.

4. Signální hladina zásob

Kdy je ten správný čas znovu objednat produkty u výrobce nebo dodavatele? Určete si signální hladiny zásob pro jednotlivá SKU (ROP = Re-Order Point), které vás upozorní na to, jaká SKU právě dochází na skladě. Při nastavování tohoto bodu hraje roli řada proměnných, jako je např.:

 • délka dodací lhůty (tj. počet dní od objednání produktů u výrobce až po uložení zboží na váš sklad: výroba + přeprava + uskladnění);
 • průměrný denní prodej (počet kusů daného produktu, který se prodával ve stejném období v minulém roce; ideálně s přihlédnutím k tehdejším dalším vnějším faktorům viz výše);
 • pojistná zásoba na skladě (počet kusů konkrétního produktu, které je potřeba mít na skladě navíc pro případy "kdyby náhodou");
 • další odchylky (např. náhlé zvýšení poptávky po vašem produktu nebo nově vzniklé problémy s vaším dodavatelem).

5. Optimální velikost dávky

Kolik kusů jednotlivých SKU u výrobce nebo dodavatele objednat? Odpověď na tuto otázku najdete pod pojmem optimální velikost dávky (ROQ = Re-Order Quantity). Množství objednaných produktů by nemělo být příliš vysoké z důvodu vysokých pořizovacích a následných skladovacích nákladů. Nemělo by být ani moc nízké, riskujete tak vyprodání zásob před naskladněním nové objednávky (včetně pojistné zásoby – viz výše). Stanovení optimální velikosti dávky ovlivňuje několik faktorů, jako jsou např.:

 • průměrný denní prodej (standardně se průměruje 30 dní);
 • průměrná dodací lhůta;
 • spolehlivost dodavatele / výrobce.

Čím méně dní jsou vaše zásoby na skladě, tím vyšší bude optimální velikost dávky a obrátka zásob. Pro optimální řízení zásob fungují signální hladina zásob (ROP) a optimální velikost dávky (ROQ) v tandemu (pro ilustraci viz obrázek níže s konstantními proměnnými). V momentě, kdy dosáhnete signální hladiny zásob, začínáte s výpočtem optimální velikosti dávky pro novou objednávku.


alt


VÝHODY SPRÁVNÉHO PŘEDPOVÍDÁNÍ ZÁSOB

Méně zásob na skladě, zvýšení kapacity skladových prostor, zlepšení zákaznické zkušenosti, snížení nákladů na zaměstnance nebo efektivnější spolupráce s vaším dodavatelem / výrobcem. Toto jsou výhody, které vyplývají ze správného předpovídání zásob. Neustálým sledováním obrátky zásob, velikosti zásob a dalších trendů budete schopni plánovat přesněji jak v krátkodobém, tak dlouhodobém měřítku. V ideálním případě za vás automaticky provádí analýzu skladový systém (WMS), které také doporučuje další optimalizační kroky.

Jak skladovat produkty, které se aktuálně neprodávají? Přečtěte si náš další článek „Jak skladovat zboží pro rychlé vychystávání objednávek“, konkrétně kapitolu věnující se ABC analýze. Pokud máte doplňující otázky k optimálnímu řízení skladových zásob nebo váháte nad změnou řízení logistiky, neváhejte nás kontaktovat.

Jak skladovat zboží pro rychlé vychystávání objednávek

V dnešní e-commerce době je ze strany online zákazníků kladen stále větší tlak na rychlost doručení zásilky. Důležitost rychlosti potvrzuje fakt, že 87 % zákazníků ji vnímá jako klíčový faktor k opětovnému nákupu na vašem e-shopu. Jak dosáhnout co nejkratšího času při odbavování objednávek? Přizpůsobte tomu své procesy a skladujte požadované produkty co nejblíže balícímu pracovišti! Jak na to se dozvíte v našem článku.

Při psaní článku vycházíme z předpokladů, že váš sklad není vybaven dopravníky a taky že na váš skladovací prostor přímo navazuje balící pracoviště a prostor pro expedici. Protože jedině takto navrženým layoutem dosáhnete optimálního toku zboží. Dále budeme vycházet ze situace, kdy se ve vašich prostorech nachází zóny určené k vychystávání a pro zásobu. Pro vychystávání zboží slouží např. dvoumetrový policový regál, z něhož jste schopni produkt okamžitě odebrat. Pro dlouhodobou zásobu je určen výrazně vyšší paletový regál. Tato zásoba je uložena v krabicích a na paletách, není tedy možné její okamžité vychystání. Vzhledem k procesním a finančním nárokům vnímáme tuto kombinaci jako nejoptimálnější.

Čím větší máte sklad, tím více se prodlužuje proces vychystávání neboli tzv. picking vašich objednávek. Pokud si přejete vliv této přímé úměry snížit, nevyhnete se investici do kvalitního skladového systému (WMS), který je naprostým základem tzv. řízeného skladování. Ideální WMS algoritmicky pracuje s informacemi a dalšími vloženými parametry z minulosti, čímž zefektivňuje logistický proces ve vašem skladu. Pro optimální tok produktů jednotlivými procesy je dále potřeba nastavit tzv. optimální trasy. Optimální trasou je myšlena nejkratší cesta k požadovanému produktu.

PŘÍJEM ZBOŽÍ

Vše začíná u příjmu zboží na sklad. Pokud proces řízeného skladování zavedete hned na začátku, o to méně dalších „optimalizačních kroků“ budete muset vykonat. U příjmu zboží WMS identifikuje obrátkovost jednotlivých SKU v daném ročním období. U rychloobrátkových produktů (tzv. fast movers) je větší předpoklad rychlejšího odbytu. Nízkoobrátkové produkty (slow movers) jsou opakem.

Zjednodušený příklad: Připravujete se na letní sezónu a na konci jara přijímáte dvě odlišné vratky od svých zákazníků. Součástí jedné vratky jsou letní sluneční brýle, součástí druhé jsou lyžařské boty. Vzhledem k období je tedy větší předpoklad prodeje slunečních brýlí (fast mover). Proto tyto brýle uskladníte pro případné vychystávání na efektivnější místo než lyžařskou obuv (slow mover). Efektivnějším místem je myšlena pozice ve skladu, která je blíže balícím pultům. Naopak lyžařkou obuv již nebudete minimálně půlroku potřebovat, proto ji můžete zaskladnit do zásob nebo na vzdálenější pozici.

Spolehlivý WMS systém vás poté bude za pomocí skeneru a optimální trasy navigovat, kam přijaté SKU uskladnit. Pokud je konkrétní SKU uloženo na více místech, systém vás buď navede k nejbližšímu možnému, tzn. že je na pozici dostatek místa, nebo vám seřadí jednotlivé varianty pozic dle vzdálenosti. Samozřejmě za dodržení stejné expirace produktů nebo jejich čísla šarže. 

VYCHYSTÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Jedná se o proces odebírání produktů ze skladových prostor na základě přijatých objednávek. Skladový software vás, ideálně se zohledněním data expirace nebo šarže, navádí k vychystávání SKU tak, abyste nachodili co nejméně kroků. Opět pracuje s optimální trasou neboli tzv. pickovacím hadem. Záměrně vás vede k produktům, které jsou nejblíže balícímu stanovišti a následně k dalším produktům, které jsou opět nejblíže této pozici. Tímto způsobem rychleji aktivujete packery, tedy balící personál, a snížíte tak jejich prostoje.

Proces vychystávání lze optimalizovat řízeným uvolňováním přijatých objednávek. Uvolněné objednávky jsou k dispozici ve skeneru skladníka, který je tak začíná odbavovat. Doplňující vlastností systému je nepřítomnost takových objednávek, jejichž produkty jsou uloženy pouze v zásobě. Pro uvolnění těchto objednávek je nejdříve nutné konkrétní produkty přeskladnit. Ve Skladonu tímto způsobem uvolňujeme objednávky každého e-shopu zvlášť, dosahujeme tak vyšší efektivity a minimalizujeme vliv ostatních klientů.

PŘESKLADŇOVÁNÍ ZBOŽÍ

V momentě přijetí objednávky, jejíž produkt není na pozicích určených k vychystávání, systém neprodleně vytvoří frontu práce pro přeskladnění. V praxi se jedná o seznam a množství jednotlivých produktů, které je potřeba podle objednávek na tyto pozice přesunout. Systém vede pracovníka do zásob nejkratší trasou k požadovaným produktům. Po odebrání produktů ze zásob navádí skladníka opět touto trasou k naskladnění do optimálních pozic k jejich vychystávání. Tímto způsobem jsou produkty připraveny k odebírání, mohou se tedy uvolnit navázané objednávky.

V ideálním případě vaše WMS vytváří příkazy k přeskladnění také pro produkty, u kterých byla systémově nastavena minimální a maximální množstevní hladina. V momentě dosažení minima v zóně pro vychystávání vyzve WMS skladníka k přesunutí takového počtu SKU, které je potřeba pro dosažení maxima.

Přeskladňování ideálně probíhá před samotným vychystáváním. Např. během odpolední směny po závozových oknech dopravců a přijetí objednávek k odeslání pro příští den.

Dalším důvodem pro přeskladňování produktů ve skladu je tzv. konsolidace. Jedná se o přeskladnění stejného SKU z více pozic na jednu nejvhodnější pozici. Tímto způsobem jste schopni dosáhnout vyšší kapacity vašich skladových prostor.

ABC ANALÝZA

ABC analýza je ideální nástroj pro optimalizaci umístění produktů ve skladu, pokud je zvoleným klasifikačním kritériem obrátkovost zboží. Tato analýza spočívá v rozdělení produktů, dle určených mezí, do zvoleného počtu kategorií, většinou A až D. První tři (A, B a C) určují uložení SKU v zóně pro vychystávání, kategorie D zahrnuje tzv. obsolete, tedy dlouhodobě nepoptávané zboží. Praktický příklad využití ABC analýzy v logistice naleznete zde. U produktů, které jsou po ABC analýze zařazeny do kategorie A, se předpokládá větší poptávka trhu a tím pádem jejich častější přítomnost v objednávkách. Produkty kategorie C jsou opakem. Čím blíže budete mít A produkty k balícímu stanovišti, tím méně kroků bude potřeba pickerem vykonat.

ABC analýza má jednu nevýhodu – není věčná. Je potřeba ji neustále aktualizovat na základě řady proměnných. Např. dle sezónnosti, aktuálních marketingových kampaní atp. Při jejím sestavování je důležité také pracovat s prognózami prodejů na další období, s čímž souvisí také plánování zásob.

VLASTNÍ LOGISTIKA NEBO OUTSOURCING?

Pokud budete svou logistiku řídit neefektivně, budou vám vznikat časové nebo finanční vícenáklady. Protože jak všichni víme, čas jsou peníze! A s těmito penězi můžete v procesu skladování a vychystávání nakládat nehospodárně hned dvěma způsoby. Jedním jsou příliš vysoké personální náklady na provozní personál, které vznikají z důvodu nevhodného skladování, a tudíž následného zdlouhavého procesu vychystávání objednávek. Druhým je postupná ztráta loajality nebo úplný přechod vašich zákazníků ke konkurenci z důvodu dlouhé doručovací doby.

Pokud výrazně roste vaše podnikání, máte dvě možnosti. Buď si zajistit opravdu spolehlivé WMS, které umožňuje výše zmíněná nastavení. V tomto případě se jedná o velmi vysokou vstupní investici, ke které je také třeba připočítat čas potřebný pro údržbu a další vývoj jednotlivých komponent. Nebo se můžete spojit s externím logistickým partnerem, který již má vše odladěno a jehož systém je připraven k okamžitému odbavování vašich objednávek na popisované úrovni.

Skladon je 38. nejrychleji rostoucí technologickou společností ve střední Evropě

Praha, 19. listopadu 2020Společnost Deloitte zveřejnila výsledky prestižní soutěže Technology Fast 50 pro rok 2020. Žebříček pravidelně oceňuje padesát nejrychleji rostoucích technologických firem ze střední Evropy. Logistická společnost Skladon obsadila v hlavní kategorii 38. pozici.

Skladon, poskytující kompletní logistické služby pro e-commerce subjekty, se tak ve 21. ročníku zařadil mezi 21 oceněných tuzemských firem – nejvíce v historii soutěže. V ryze českém žebříčku se pak umístil na 15. místě. Celkovým vítězem se stal polský výrobce obalů na míru Packethelp. „Dělá nám velkou radost být ve společnosti tak inovativních firem. Je to pochvala pro celý tým Skladonu, ale především závazek posouvat firmu dále. Máme spoustu nových nápadů a ambicí, které chceme trhu v následujících letech nabídnout. Jsme přesvědčeni, že teprve nyní stojíme na začátku úžasného dobrodružství,“ představuje budoucnost Skladonu jeho zakladatel a CEO Konstantin Margaretis.

Pro nominaci do hlavního žebříčku Fast 50 musí společnosti vykázat v posledních třech letech provozní výnosy nejméně 50 000 eur a provozní výnosy v běžném roce nejméně 100 000 eur. Skladon za poslední čtyři roky zvýšil své tržby o 645 %, což neuniklo organizátorům letošního ročníku soutěže. „V roce 2020 se nám podaří na rychlý růst navázat, podle předběžných odhadů vyrosteme zhruba o dalších 300 – 350 %,“ doplňuje druhý ze zakladatelů a CBO Skladonu Patrik Babinec.

Kompletní výsledky Deloitte Technology Fast 50 naleznete zde

Jak vybrat sklad pro svůj e-shop

Jste majitelem e-shopu a zjišťujete, že váš aktuální sklad přestává odpovídat vašim potřebám? Ať už velikostí, polohou, zázemím nebo samotným provozním požadavkům? Rozhodli jste se přesunout do nových prostor a přemýšlíte, co vše zohlednit? Přinášíme vám článek, ve kterém získáte přehled o tom, na co si dát pozor, na co nezapomenout a co vše vzít v potaz při výběru vašeho skladu!

LAYOUT SKLADU

V první řadě je důležité si vybrat sklad, který odpovídá vašim logistickým procesům. Jednotlivá pracoviště musí být umístěna v logické návaznosti vnitřního materiálového toku zboží. Layout je nutné navrhnout tak, aby prostor pro příjem, skladování, balení i expedici byl dostatečně rozsáhlý, aby byla zajištěna dostatečná šířka uliček pro personál nebo aby nedocházelo ke křížení manipulační techniky s pracovníky.

ZÁZEMÍ SKLADU

Je rovněž součástí layoutu. Každý sklad a jeho zázemí musí splňovat hygienické normy, které jsou jasně stanovené zákonem či vyhláškou. Určují, kolik je potřeba toalet, kolik a jakou kapacitu musí mít šatny nebo jakou hladinu světelného toku je třeba zajistit v kancelářích či jídelně. Je potřeba vzít v úvahu nastavení pravidel, způsobu a monitorování vstupu do objektu nebo pamatovat na vytvoření provozního řádu a informačních cedulí.

KONCOVÍ ZÁKAZNÍCI

Důležitým faktorem pro výběr skladu je jeho umístění. Umíte si odpovědět na otázku: „Kde žijí a bydlí mí zákazníci?“? Odpovědí se vám výrazně usnadňuje rozhodování. Čím blíže budete svým zákazníkům, tím rychleji a levněji budete schopni jejich objednávky doručit. Podle výzkumu jsou pro 73 % zákazníků právě tyto atributy určující v hodnocení zákaznické zkušenosti, od čehož se následně odvíjí jejich opětovné nakupování na vašem e-shopu. Např. ve Skladonu jsme naši polohu zvolili v průmyslové oblasti v Mošnově z důvodu blízkosti slovenských a polských hranic. Trhů, které jsou strategicky významné pro naše klienty.

PŘÍJEM ZBOŽÍ NA SKLAD

Při volbě je potřeba zohlednit proces, jakým budete přijímat zboží. Pokud například očekáváte, že vaše zboží bude přivezeno v kontejnerech, je nutné mít dostatečně volnou plochu před nákladovou rampou pro jejich přistavení, manipulaci, otočení atp. Kromě zboží budete na sklad přijímat také obalový, výplňový nebo spojovací materiál. V tomto případě není důležité být blízko svým dodavatelům, nicméně volte polohu tak, abyste s nimi byli schopni nastavit co nejpřesnější časová závozová okna a také požadovanou frekvenci zásobování.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKŮM

Dalším kritériem je vydefinování si způsobu distribuce objednávek vašim zákazníkům. Upřednostňujete rychlost nebo cenu dopravy? Použijete pro tyto účely kamionovou, vlakovou nebo leteckou přepravu, služby kurýrních společností či vlastní rozvoz? Podle odpovědí na tyto otázky je třeba zvolit polohu svého skladu v blízkosti výše zmíněných transportních možností. Např. u nás jsme volili umístění distribučního centra tak, abychom byli schopni pokrýt všechny výše uvedené formy dopravy.

DOSTUPNOST PERSONÁLU

Z hlediska personálu je důležité dopředu přemýšlet nad tím, kolik zaměstnanců budete potřebovat. Myšleno nejen do provozu, ale také do administrativy, popřípadě další specialisty. Potřebujete najít lokalitu, která vám bude schopna tuto kvalifikovanou pracovní sílu nabídnout, bude logisticky dostupná (např. MHD), bude nabízet možnost blízkého stravování nebo parkování.

BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA A POJIŠTĚNÍ

Na požadavky ohledně BOZP a PO má vliv řada faktorů. Pro začátek je důležité vlastnit kolaudační rozhodnutí, které jasně definuje, k čemu budou dané prostory určeny. Záleží také na tom, jaký charakter zboží nebo materiálu skladujete, jaký je jeho objem, jak s ním manipulujete nebo jaké má teplotní a vlhkostní limity pro skladování. Dále je potřeba mít layout skladu navržen tak, aby umožňoval instalaci požadovaného počtu únikových východů, hasících zařízení, sprinklerových systémů nebo detektorů kouře. Pro záležitosti BOZP a PO neexistuje obecné pravidlo, konkrétní požadavky je třeba řešit se specialistou. Pro klidné podnikání je třeba myslet také na pojištění – vnitřního vybavení, uloženého zboží nebo zaměstnanců. Být pojištěn proti živelným katastrofám nebo poškození cizího majetku.

DALŠÍ POŽADAVKY NA PROSTOR

Z hlediska nákladů a údržby je dobré znát způsob vytápění a osvětlení vnitřních prostor. Pro bezproblémový chod skladu je v dnešní době zásadní dostupnost internetového pokrytí, jeho záložní řešení a možnosti dimenzování s ohledem na velikost provozu. Pro případy automatizovaných provozů je také důležitá dostatečně kvalitní distribuce energie. Už jste přemýšleli nad tím, jak budete řešit údržbu vnitřních i vnějších prostor? Je třeba být připraven na problémy typu odhrabování sněhu, zatékání vody nebo oprav příjezdové komunikace.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

V momentě, kdy budete znát odpovědi a řešení na výše uvedené body, přichází na řadu vyjednávání s developerem nebo jiným vlastníkem nemovitosti. Je zásadní si stanovit a vzájemně odsouhlasit délku smlouvy, výpovědní lhůtu, podmínky stavebních úprav, splatnost a formu úhrady, případně měnu pro úhrady (pozor na zajištění kurzovních rozdílů), opci pro možnou expanzi a pokuty. Dále je potřeba určit plátce zajištění kolaudace a dalších administrativních poplatků, dešťové vody, údržby haly a vnějších prostor nebo pravidelných revizí vnitřního vybavení. V moderních logistických centrech je standardem ručení mateřskou společností nebo skládání bankovní garance na nájem včetně služeb v délce několika měsíců. Do obsahu smlouvy je nutno zahrnout veškeré náklady spojené s pronájmem, servisními službami, energiemi, internetem, odpady, úklidem a údržbou.


Výběr skladu a dohled nad nutnými náležitostmi je komplexním krokem. Nicméně nezbytným pro váš další podnikatelský růst. Po výběru a přemístění zboží do nových prostor následují další povinnosti, jako je například optimalizace provozních a IT procesů. Zdá se vám proces změny skladu časově a finančně náročný? Vnímáte logistiku jako „nutné zlo“ svého podnikání? Neváhejte se obrátit na nás, odborníka v oblasti outsourcingu logistiky! Odstřihnete tak řadu povinností a svou energii můžete vložit do prodeje, marketingu nebo product managementu. Tedy oblastí, které zvyšují zisk vašeho businessu!

Logistika e-shopu: Jak zefektivnit balení zásilek

Jedním z nejdůležitějších a poměrně lehce měřitelných parametrů úspěšně nastavené logistiky e-shopu je čas potřebný ke zpracování jedné objednávky. Existují příklady e-shopů, kdy kompletní odbavení objednávky trvá i 10-15 minut. Při fyzickém intralogistickém toku zboží z regálové pozice až do rukou dopravce vznikají tzv. úzká hrdla, kdy proces balení může být jedním z nich. 

Jak zaručit co nejvyšší efektivitu zabalení zásilky? Jak by měl být vybaven nebo ergonomicky nastaven optimální balící pult? Roli hraje řada faktorů, které si postupně rozebereme.

LAYOUT SKLADU

Úplným základem je správně vymezený prostor pro balící pracoviště ve skladu. Jeho umístění musí odpovídat optimálnímu intralogistickému toku zboží v procesu odbavení objednávky. To znamená být snadno a rychle dostupný pro pracovníky, kteří zajišťují vychystání zboží dle jednotlivých objednávek (picker) a stejně tak i přímo předcházet pracovišti expedice. Při plánování je potřeba myslet na dostatečné přírodní nebo doplňující umělé osvětlení, a vysledovat průměrnou teplotu na daném místě, která určuje komfort pracovních podmínek pro personál.

OKOLÍ BALÍCÍHO PRACOVIŠTĚ

Pro co nejefektivnější fungování je potřeba vhodně uzpůsobit i jeho nejbližší okolí. Vymezit dostatek místa pro pohyb balícího personálu (packer), zajistit volný přístup pro doplňování nejobrátkovějšího obalového materiálu nebo jasně vytyčit a označit prostor pro nízkoobrátkový materiál. Jakmile je objednávka zabalena, je pro ni potřeba určit místo, které slouží jako mezistanice k expedičnímu stanovišti. Na tomto místě je vhodné mít k dispozici transportní vybavení, ať už pickovací vozík nebo interní boxy, které usnadňují přesun zboží. Prostor mezi zmíněnými stanovišti nesmí obsahovat překážky a musí být dostatečně široký pro obousměrný pohyb skladníků.

BALÍCÍ PULT

Nyní se dostáváme k samotnému srdci pracoviště, kterým je balící pult. Základem je, aby měl dostatečně velkou pracovní plochu dle balených produktů nebo velikosti objednávek. Při výběru je dobré myslet na možnost nastavení výšky a sklonu pultu. Součástí jsou ideálně také držáky na PC a další hardwarové vybavení, police s rychle dostupným materiálem a zakomponované koše na odpad, který vzniká při balení. Pro minimalizaci zdravotních rizik obsluhujícího personálu je vhodné před pult umístit nášlapnou gumovou rohož.

VYBAVENÍ BALÍCÍHO PULTU

Mezi standardní vybavení pultu, které je potřebné pro zajištění efektivního procesu balení, patří počítač a jeho příslušenství, tiskárna štítků, tiskárna na faktury či jiné dokumenty, čtečka čárových kódů, průmyslová váha, kamera, obalový, výplňový a spojovací materiál, nůž, psací potřeby, odpadkové koše a případně držáky na interní směrnice a další dokumenty.

alt

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Pokud je zajištěno vše uvedené, tak pro úplnost chybí dobře proškolený personál. V ideálním případě proces balení zajišťuje jedna osoba. Vedoucí pracovník je tak relativně přesně schopen měřit její výkonnost, na základě naměřených hodnot nastavit normu a následně výkonnostní model odměňování v souvislosti s rychlostí a kvalitou odváděné práce. Případným druhým výstupem měření může být i změna počtu balících pracovišť. Díky průběžnému sledování a porovnávání výkonnosti více pracovníků vzniká možnost nastavení optimalizace způsobu práce, která vede k dalšímu proškolování a zefektivňování práce balících pracovníků.


Balení produktů bývá často kritickým místem intralogistického procesu. Nejčastěji to pocítíte v momentě sezónního nárůstu objednávek, kdy postupně klesá rychlost a přesnost balícího personálu. A právě bezchybné zabalení a rychlé doručení jsou až z 87 % rozhodujícím faktorem opětovného nákupu vašeho zákazníka. Dodržením uvedených bodů zajistíte efektivní fungování balících pracovišť a minimalizujete tak počet reklamací. Pokud zjistíte, že nestíháte expedovat požadované množství objednávek, tak máte několik možností. Můžete investovat do nového vybavení, zoptimalizovat layout skladu, přesunout se do větších prostor nebo kontaktovat nás. Rádi vám vše dovysvětlíme, popř. prakticky ukážeme v našem fulfillmentovém centru.

Fulfillment pro UPgates eshopy

Vlastníte e-shop s platformou UPgates a hledáte společnost, která od vás snadno a bezproblémově převezme vaši logistiku? Vítejte na správné adrese! Společně jsme se totiž pustili do přípravy pluginu, který zajistí kompletní systémové propojení. Využijte toho a svěřte svou logistiku nám – partnerovi pro váš podnikatelský růst!

MYSKLADON – VAŠE LOGISTIKA ONLINE

Máte pocit, že vám logistika přerůstá přes hlavu? Hledáte řešení, jak ji finančně a časově zefektivnit? Nebo jste se už rozhodli logistiku outsourcovat, ale stále ve vás převládají obavy, že tím ztratíte kontrolu nad svými produkty? Odpovědí na tyto otázky je právě připravovaný plugin! Díky propojení vašeho e-shopu s naším systémem získáte přístup ke klientské aplikaci MySkladon, ve které automaticky vidíte kompletní přehled o stavu a pohybu vašeho zboží na skladě v reálném čase, online a 24/7.

DALŠÍ DŮVODY K OUTSOURCINGU LOGISTIKY 

Neztrácejte čas nad hledáním optimálnějšího fungování své logistiky. Nestarejte se o řízení zaměstnanců ve skladu, přípravu zásilek nebo nutné legislativní povinnosti. Plaťte pouze za skladovací prostor, který je potřebný pro vaše zásoby. Využívejte také dalších výhod spolupráce, jako jsou např. nižší ceny za dopravu, obalový a výplňový materiál aj. Přemýšlíte, kdy s outsourcingem začít? Nejčastější signály najdete zde. Sami si porovnejte, jestli se vám převedení logistiky na specialistu vyplatí. Spojte se s logistickým profesionálem, věnujte se a investujte do jiných oblastí svého podnikání!

JAK PLUGIN ZÍSKAT

Více informací o spuštění pluginu a další související detaily se dozvíte na telefonním čísle 775 639 113 nebo nám pošlete e-mail na sales@skladon.cz. Jako nový klient od nás navíc dočasně získáváte také možnost systémového propojení, dvouměsíční skladování a auditu logistiky zdarma!

Přemýšlíte o zřízení nového e-shopu nebo hledáte alternativu namísto vaší stávající platformy? Přečtěte si recenzi o nejdůležitějších parametrech platformy UPgates, jako je například důvěryhodnost, uživatelské prostředí, cena nebo rychlost.

Novinky ze světa logistiky

Chci logistiku bez starostí!